top of page

FLER GYMNASIEÄMNEN

Programgemensamma karaktärsämnen

 

Estetisk kommunikation 1

Hos oss på ES på JENNY har vi valt att kra den här kursen HELT DIGITALT, det är vi nog först i Sverige med! 

Vi låter våra elever lära sig att uttrycka sig med digitala verktyg i bild, film och ljud! Du lär dig att lägga upp en strategi för att kommunicera en verksamhet/organisation i sociala medier. Du får lära dig grunderna i digital ljudhantering, bildbehandling och filmproduktion, samt kunskaper om bl a upphovsrätt.

Konstarterna och Samhället

HUR HAR HISTORISKA HÄNDELSER och samhällsutvecklingen påverkat konst, arkitektur och stilepoker? Visste du att Jugendstilen utvecklades som en motvikt till händelserna under 1:a världs- kriget? Visste du att många typsnitts utseende direkt kan kopplas mot uppbyggnad och konstruktion inom arkitektur? Visste du att du att reklam har stark koppling till popkonsten? Detta och mycket annat får du lära dig i den här kurser och det kommer ge dig ytterligare kreativa vingar för ditt visuella skapande!

Gymnasiegemensamma ämnen

Historia 1b, och Historia 2-kultur

"FÖR ATT FÖRSTÅ SIN SAMTID, behöver man lära sig sin historia", och "Historian upprepar sig" brukar man säga.  Inom kommunikation inspireras man många gånger av konstverk gjorda under andra epoker. Och för att tolka och förstå händelser i vårt samhälle, behöver man ofta titta på historiska orsaker - historisk kunskap ökar vår lyhördhet för människor och målgrupper. Du ökar helt enkelt dina chanser att kunna uttrycka dig visuellt, i text, med ljud och bild samt att nå fram med ditt budskap - tack vare goda historiekunskaper!

 

Idrott och hälsa

ATT BÄRA PÅ KAMERAUTRUSTNING KRÄVER en stark person med god vigör! En god hälsa och en rörlig fritid hjälper dig att hantera stress bättre. Många yrken, däribland medieyrken har stressmoment - idrottstimmarna är värdefulla dels för din tid på gymnasiet, men du får också testa på olika idrotter som du kanske fastnar för och fortsätter med efter gymnasiet. Idrott och hälsa ger dig helt enkelt chansen till en bättre framtid!

Religion 1

EN GLOBAL VÄRLD KRÄVER kräver kunskap om olika människors kultur och värdegrunder. I världsreligionerna bottnar många människors sätt att förhålla sig till verklignheten. I vår tid, med ständig förändring, folkvandringar och snabba resor till andra länder behöver vi verkligen förstå olika religioners påverkan på människor i olika världsdelar. En ökad förståelse för olika kulturer och religioner, gör dig också mer lyhörd för olika målgrupper inför dina medieproduktioner! 

Naturkunskap 1

GRUNDERNA I NATURKUNSKAP är också en allmänbildande kunskap som du som jobbar med medier har mycket nytta av. några av de mest framgångsrika företagen inom digital kommunikation som våra fd medierelever har startat och äger, jobbar med teknik, fysik och digital kommunikation i symbios för att skapa nya oväntade sätt att kommunicera. (se Perfect Fools uppdrag åt Converse, och Yours uppdrag åt Absolut) Kunskap om vår miljö och natur är andra användbara kunskaper som vi alla behöver för att arbeta med att få en hållbar framtid!  

Svenska 1, 2 och 3

ÄR KURSER som alla högskoleförberedande program läser, så de är obligatoriska för den här inriktningen. Du behöver få godkänt i alla kurserna
för att bli behörig till högskolan och få gymnasie-examen. I Svenska 1 har vi ett etablerat samarbete med FACE tidningens produktion av reportage.

Engelska 5 och 6

Är de engelska kurserna som är obligatoriska på inriktningen, också de du behöver ha godkänt i för att bli högskolebehörig och få gymnasieexamen. Vill du sedan ta ytterligare en engelska kurs, Engelska 7, kan du välja det som ett indivudellt val - och ökar du dina möjligheter att komma in på utbildning på högskolan - då får du 1.0 i meritvärde för den kursen!

Matematik 1b

DETTA ÄR DEN ENDA MATTEKURSEN som är obligatorisk på Estetiska programmet. Vill du ha fler mattekurser kan du välja de som individuellt val, och där kan du också skaffa dig meritpoäng för högskolan! Obligatoriskt för Estetiska programmet och vår inriktning är att få godkänt betyg i Matematik 1b, för att få högskolebehörighet och gymnasieexamen.

Samhällskunskap 1b

DETTA ÄR EN VIKTIG KURS för dig som i framtiden kanske vill jobba med medier! Du behöver lära dig om hur samhället fungerar i din värld både internationellt och nationellt. Hur kan jag söka reda på information som kommun, stat och regering för att kunna jobba journalistiskt? Vad är ett statsråd, och hur funderar organisationen i en kommun? Hur är riksdagen uppbyggd? Vart vänder jag mig för att få upplysningar om en dom från en domstol, och varför är det så svårt att få ut information från ett aktiebolag? För att kunna göra research inför en medieproduktion behöver man vet hur samhället fungerar, så att du har något att berätta om i din produktion sedan! Kanske blir du nästa stjärnreporter i KALLA FAKTA?!

Individuellt val

 

JENNY NYSTRÖMSSKOLAN har ett samarbete med Lars Kaggskolan och Staggneliusskolan vilket gör att vi har mängder med individuella valskurser att erbjuda dig, och de allra flesta kurserna blir också av! Här har du t ex möjligheter att utöka dina chanser att bli antagen längre fram i livet till en högskola genom att skaffa dig extra poäng genom sk. meritkurser! Hör mer med vår studievägledare om detta!

Här kan du se årets individuella valskatalog för att se exempel på kurser som brukar gå att välja mellan!

Klicka på bilden till höger så kommer du till Jennys hemsida och kan se alla olika individuella val du kan göra hos oss!

20180516_ksgyf_elever_ext_bibliotek027.j
20180516_ksgyf_elever_ext_bibliotek003.j
20180516_ksgyf_elever_ext_bibliotek023.j
IND-VAL2018-19-2.JPG

Klicka på bilden ovan, se vilka olika individuella val man kan göra på Jenny!

bottom of page