top of page

FILM OCH TV-PRODUKTION

Film och TV-produktion är något som ligger i tiden - efterfrågan på rörliga bilder ökar dramatiskt framförallt för ungdomspubliken i sociala medier. Alla webbsidor behöver redan idag rörliga bilder för att attrahera, alla former av digitala kanaler ropar efter rörliga bilder för att behålla sin publik.

Oberoende av om du vill syssla med sociala medier, marknadsföring, filmproduktion eller dataspelsutveckling, så är erfarenhet och kunskap av storytelling och att producera rörliga bilder avgörande meriter. Det behövs och kommer att behövas personer med goda kunskaper om film.

Under dina tre år på MEDIA på Kalmar Estetiska kommer du att lära dig avancerade kunskap inom Film och TV-produktion. Du behöver inte ha förkunskaper - du lär dig hos oss! 
 

Nedan kan du läsa lite om vad ämnet Film och TV-produktion hos oss kan handla om. Kursernas innehåll utgår från Skolverkets kursmål, men kan varieras beroende på elevernas intressen och behov.

 

ÅK 1

Under första året går vi igenom grunderna kring produktion av rörliga bilder som t ex berättarteknik, ljussättning och ljudläggning. Genom att arbeta med stop motion får du en större förståelse hur de rörliga bilderna rent tekniskt fungerar. Under året producerar vi flera kortfilmer som genomförs i grupp med några av dina klasskompisar.

 

För att filmerna skall bli välgjorda får du träning i produktionsplanering, manusutveckling och att hantera olika sätt att göra inspelningar. 
 

Det som spelas in redigeras i Premiere Pro och kan bearbetas vidare i exempelvis Audition och After Effects. 

 

 

ÅK 2

Under det andra året breddar vi kunskapen inom ämnet med tonvikt på god kvalitet i bild och ljud. VI fördjupar oss  inspelning med avancerade filmkameror med olika objektiv, färgkorrigering och effektredigering. Du får använda tillbehör som mikrofoner, stativ, strålkastare, steady cam, kamerakran, räls, drönare etc i dina produktioner. Du får även lära dig grunderna i livesändning samt 3D-animation. I de olika projekten vi gör, så får du prova på att jobba i olika yrkesrollerna inom studioarbete som t ex ljussättning och scenografi i direktinspelningar med många kameror och bildmixning på plats. Fackord och arbetsformer får du på köpet.

Du får bl.a. arbeta med olika produktionstyper som t ex reportage, reklamfilm, dokumentärfilmer och liveproduktioner av olika slag. 

 

ÅK 3 

I ämnena Medieproduktion 2, Entreprenörskap och Gymnasiearbete finns det möjlighet att ytterligare utveckla dina produktionskunskap och att ta fram kampanjer, ta er an uppdrag och kanske riktiga kunder!

Här finns det chans att på ett professionellt sätt arbeta med  bildbehandling, produktion och 3D-animation. Du kan fördjupa dig i att utveckla manus, driva egna projekt med regi, produktionsplanering och inspelningsledning. Du kanske vill göra filmer som kan användas som arbetsprover till vidareutbildning. Tillsammans så tittar också på olika utbildningsvägar. Det finns hundratals olika specialiserade yrken inom film och TV!

 

 

 

Exempel från olika typer av film och TV projekt

Liveinspelning Popupstudio Gymnasiemässan 2019, ES17A

JENNYKLUBBEN 2018, Samproduktion ES16B, ESTEATER och ESMEDIA

JENNYKLUBBEN 2018, Samproduktion ES16B, ESTEATER och ESMEDIA

JENNYKLUBBEN 2018, Samproduktion ES16B, ESTEATER och ESMEDIA 

bottom of page