top of page

FOTOGRAFISK BILD

Purple Gradient Corporate Video Gallery

I Fotografisk bild jobbar vi med hur bilder skapar betydelser och hur vi genom bilder kan omsätta känslor, tankar, idéer och budskap. Kurserna i fotografisk bild ger eleverna en möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i idéutveckling och den fotografiska processen från idé till färdig bild och publicering. Eleverna utvecklar en förmåga att analysera, tolka och värdera fotografier i deras olika sammanhang. De får även en förståelse för den fotografiska bildens samverkan med text och grafisk form, ljud och rörlig bild. 

Den fotografiska bilden har många olika användningsområden och därmed är utbildningen i fotografisk bild, ganska bred och generell med fokus på grundläggande kunskaper i ämnet under de 2 första åren. Under år 3 fortsätter du din fotografiska utbildning inom ämnet Medieproduktion 2 och Entreprenörskap där du får erfarenhet av uppdragsfotografering ur ett mer avancerat och professionellt yrkesperspektiv.

 

Exempel på moment i kurserna

- Hur en systemkamera fungerar

- Komposition

- Att se och arbeta med befintligt ljus

- Bildbehandling

- Olika fotografiska genrer 

- Bildspel med ljud, text, still och rörlig

  bildinslag. 

- Ljussättning med professionell

  studioutrustning

- Upphovsrätt och etiska förhållningssätt

- Entreprenörskap och företagande

- Fotografins historia 

 

12036441_841516119300800_4845732984364219479_n
12247691_862490907203321_7186548732788700699_o
12291128_863665837085828_8755932294367550636_o
10007345_642210899231324_1942171088384485504_o
10623492_642210839231330_4559821471411980951_o
10471514_642211089231305_7018779844942940598_n
10679682_642210482564699_1914920920367662358_o
1614207_642212155897865_6492732354371279039_o
10650022_642315992554148_78741791397861315_n
11224029_862490913869987_5734472729027837104_o
10548943_642316055887475_8946220957945032799_o
10603900_642210195898061_6768819030215961218_o
10678743_642667472519000_3670098295849469587_n
12249614_862490863869992_3157806830420266420_n
12080114_843925695726509_7581864301489570556_o
bottom of page