GRAFISK KOMMUNIKATION

Grafisk kommunikation, grafisk design eller grafisk formgivning - kärt barn har många namn....!

 

I gymnasiets värld heter ämnet just nu  
— Grafisk kommunikation.

 

ES MEDIA på Jenny Nyströmskolan är den enda gymnasieskola i regionen som kan erbjuda dessa kurser ändå upp till nivå 2. Därutöver får du under år 3 möjligheten att bredda och kombinera dina grafiska kunskaper med andra produktionsformer t ex  med fotot och den rörliga bilden. Du fördjupar ditt visuella uttryck och produktionsform i ämnen som Medieproduktion 2 och Entreprenörskap, där du också möter uppdrag och kunder.

 

Att läsa Grafisk kommunikation innebär att du får mycket större träffsäkerhet i att utforma dina visuella budskap med text, bild och rubrik på ett sätt så att du får uppmärksamhet, behåller intresset och att målgruppen förstår och kommer ihåg ditt budskap!

 

Nedan kan du läsa lite om vad ämnet Grafisk Kommunikation hos oss just nu innehåller... för det ändrar sig allt efter våra elevers önskemål! Som elev kan man nämligen vara med och påverka vilka uppgifter och metoder man vill använda för att uppnå målen i kurserna som skolverket har satt upp. Vi jobbar med äkta elevdemokrati!

 

ÅK 2 Grafisk kommunikation 1,2

Det första du får arbeta med om du väljer Grafisk kommunikation 1 och 2 till Åk 2 är att göra framsidan till FACE med t ex olika Photoshopeffekter eller illustrationer. Varje år tävlar alla eleverna som har Graf, om att få just sin framsida tryckt och publicerad!

 

När man är klar med detta diskuterar vi fortsättningen i kursen, för att nå upp till målen. Ofta blir det fördjupningar i Illustrator, kanske vektoriserar du en fotografisk bild, eller lär dig göra en professionell logga? Kanske får du ett uppdrag att göra en affisch eller en grafisk profil, kanske jobbar du med förpackningsdesign. Kanske gör du en folder eller varför inte en egen kokbok?

 

Mot slutet av åk 2 väljer du själv att fördjupa eller bredda din grafiska formgivning mot ett eget valt område, t ex 3 D design, webbdesign, appdesign, animation eller varför inte - förpackningsindustrin? Du hittar själv ett tema att jobba mot!

 

Under Åk 2 får du i din utbildning också möjlighet att se mängder med olika arbetsplatser inom mediesektorn för att kunna bilda dig en uppfattning om vad du kan göra i framtiden inom mediebranscherna. Vi gör en studieresa till Stockholm för att träffa representanter från olika mediebranscher, ofta ALUMNI studenter från vår utbildning!

 

 

 

ÅK 3 Grafisk Kommunikation

I åk 3 börjar du nu få en större säkerhet kring hur man jobbar som en grafisk formgivare. Nu är du redo för att ta dig an egna uppdrag, möta riktiga kunder eller göra arbetsprover till högskola och universitet eller andra eftergymnasiala utbildningar. I kurserna Medieproduktion 2 och Entreprenörskap möter du dina klasskompisar och gör kampanjer mot flera olika kanaler, mer avancerade medieproduktioner, livebroadcasting mm på ett än mer yrkesmässigt sätt.  Du lär dig också mer avancerad analys och planering inför dina medieproduktioner för att visuellt blir än mer träffsäker. Du jobbar både i grupp och individuellt. Det bara att ta fart och ta oss medielärare till hjälp för att få säkerhet i både teknik och uttryck!

 

Du behöver inte kunna något alls när du startar, du behöver inte ens kunna dra ett streck på ett papper - många kan inte skissa eller annat när det kommer in, och ämnet bild har inte alltid varit den starka sidan! Du lär dig allt här, och vi har mycket hjälp av våra datorer, din lärare och dina kompisar på utbildningen!