top of page

ESTETISKA PROGRAMMET

inriktning estetik och media

(ESEST-JN)

 

KURSER

Gymnasiegemensamma ämnen, 1150 POÄNG

Engelska 5, 100p

Engelska 6, 100p

Historia 1b, 100p
Historia 2 - kultur, 100p

Idrott och Hälsa 1, 100p

Matematik 1b, 100p

Naturkunskap 1b, 100p

Religionskunskap 1, 50p

Samhällskunskap 1b, 100p

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100p

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100p

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100p

Programgemensamma karaktärsämnen, 1050 POÄNG

Estetisk kommunikation 1, 100p

Konstarterna och samhället, 50p

 

Inriktning Estetik och media 400 POÄNG

Digitalt skapande 1, 100p

Medieproduktion 1, 100p

Medieproduktion 2, 100p

Medier samhälle och kommunikation 1, 100p

 

Programfördjupningar, 500 POÄNG

Exempel på programfördjupning estetik och media

Fotografisk bild 1 och 2

Film och TV produktion 1 och 2

Grafisk kommunikation 1 och 2

Entreprenörskap

Digitalt skapande 2

Individuellt vaL,  200 POÄNG

Massor av olika valmöjligheter tack vare samarbete med Kagg, Stagg och Jenny. Möjlighet att bredda din behörighet genom meritkurser!

bottom of page